keskiviikko 25. helmikuuta 2015

Jarkko Rahkosen blogi: ESPOON VANHUSNEUVOSTOlle tehtävän mukaiset voimavarat/ valtuustopuhe 23.02.2015

Jarkko Rahkosen blogi: ESPOON VANHUSNEUVOSTOlle tehtävän mukaiset voimavarat/ valtuustopuhe 23.02.2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTOlle tehtävän mukaiset voimavarat/ valtuustopuhe 23.02.2015


ESPOON VANHUSNEUVOSTOlle tehtävän mukaiset voimavarat

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien viisi seurantaraporttia II/2015 tuotiin kaupunginhallituksen esityksestä tiedoksi valtuustolle kokouksessa 23.02.2015. Näistä viidestä tiettyä väestöryhmää koskee kaksi: ikäihmisiä ”Elinvoimaa ikääntyville” ja nuoria ”Nuorten elinvoimaisuus”. Kolme muuta koskevat asiakokonaisuuksia: ”Kestävä kehitys”, ”Kilpailukyky, innovatisuus, yrittäjyys” ja ”Osallistuva Espoo”.

Valtuustopuheenvuorossani totesin mm., että nämä kaksi ohjelmatyyppiä erovat varsin suuresti suunnittelutavoiltaan. Ikäihmisiä ja nuoria koskevien ohjelmien keskeinen tehtävä on tavoittaa mahdollisimman suuri osuus väestöryhmästä ja tuottaa ryhmän jäseniä hyödyttäviä palveluja.

Seurantaraporttien mukaan vain pieni osa väestöryhmästä tavoitettiin. Ikäihmisten kohdalla yksinäisyyden ja syrjäytymisen kokeminen on erittäin suuri ongelma näille ihnisille ja kaupunkiyhteisolle. Raportin mukaan ohjelma tavoitti vain 2000 ikääntyvää espoolaista eli vain pieni osa väestöryhmästä sai mahdollisuuden saada ”elinvoimaa” lisää.

Espoon Vanhusneovosto on nyt lakisääteinen ja sen tehtäväpiiri koskee kaikkia ikääntyviä ihmisiä, kaikkia heidän tarvitsemiaan palveluja ja kaikkia heidän hyvinvointiaan koskevia toimia. Vanhusneuvoston voimavarat ova minimaaliset tehtäväkentän vaatimuksiin nähden. Toimihenkilöitä vanhusneuvostolla ei ole eikä edes päätoimista valmistelija/esittelijää. Paljon suppeamman tehtävän ”Elinvoimaa ikääntyville” työryhmä on saanut suhteessa vanhusneuvoston tehtävän vaativuuteen moninkertaiset voimavarat. Tämä ei ole toiminallisesti ja taloudellisesti tuottavaa ja järkevää hallintoa.

Kolmen muun kehitysohjelman tulokset ovat kovin vähän hyödyttäneet kaupungin perustehtäviä. Näyttää siltä, että työryhmien jäsenet ovat innokkaasti askarrelleet keskenään mielenkiintoisia asioita, mutta ovat unohtaneet että työryhmät on asetettu tuottamaan kehitysohjelmia perusorgananisaation tehtäviä palvelemaan ja tavoitteita edistämään.
Jatkossa tuleekin selvittää onko kehitysohjelmilla puuhasteluun käytetyt voimavarat suhteessa niiden tuottamaan hyötyyn. Alkuperäinen idea poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla on hyvä, mutta niiden suunnittelun tulee olla selkeästi osa kaupungin kokonaistehtäviä hyödyttävää tavoitteellista johtamista seuraavalla valtuuskaudella.

Jarkko Rahkonen 23.02. kaupunginvaltuutettuna Espoon valtuustossa

INFO:
Espoon kaupungin uutuus tällä valtuustokaudella ovat viisi poikkihallinnollista kehitysohjelmaa joita suunnittelee lautakunnista erilliset työryhmät määrärahojensa puitteissa. Työryhmissä on virkamiehia eri organisaatioyksiköistä poikkihallinnollisesti ja valtuustoryhmien jäseniä.

Valmistuvien ohjelmien toteuttaminen on kaupunginhallituksen ja lautakuntaorganisaation tehtävä. Kehitysohjelmien työryhmille annettiin alunperin vain suunnittelu mutta ei ohjelmien toteuttaminen jotta perusorganisaatio ei menisi sekaisin. Hallinnollisesti siis varsin epäselvä uutuus.

Kehitysohjelmien seurantaraportit II/2015 tuotiin kaupunginhallituksen esityksestä tiedoksi valtuustolle kokouksessa 23.02.2015.