keskiviikko 2. marraskuuta 2016

LÄNSIMETRO VALTUUSTOSSA 31.10.2016LÄNSIMETRO VALTUUSTOSSA 31.10.2016
julkaistu myös fb:ssa

Espoon kaupunginvaltuusto päätti teettää erityisselvityksen länsimetrosta

Osallistuin maanantaina 31.10. Espoon kaupunginvaltuuston kokoukseen. Käytin muutaman puheenvuoron Länsimetro Oy:sta ja kaupunginhallituksen valvontavastuusta.
Tarkastelen metrotapausta Espoon kaupungin entisenä tilintarkastajien puheenjohtajana sekä useiden osakeyhtiöiden hallituksen jäsenyyden sekä, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan roolien kokemuksella..
Yllättävää oli havaita, että useilla espoolaisilla valtuutetuilla on epäselvää miten kaupungin osakeyhtiöta valvotaan kaupunginvalttuuston intressien kannalta. Luullaan että valvonta on vaikeaa kun edes hallituksen pöytäkirjoja valtuutettu ei voi nähdä.
Valtuustossa käytettiin useita puheenvuoroja joissa meni sekaisin osakyhtiön valvonta ja varsinaisen kunnallisen toiminnan valvonta. Tämä on eräs syy Länsimetro Oy:n omapäiseen toimintaan virheitään myöntämättä ja korjaamatta. Valtuuston kokousessa toimitusjohtaja Kokkinen ei selvittänyt mikä on yhtiön hallituksen tai sen toimtusjohtajan vastuu suuressa länsimetrofiaskossa eikä voinut selittää kun yhtään virhettä hän ei myöntänyt..
Osakeyhtiössä valvontavastuu on sen hallituksella jolla on apunaan toimintojentarkastajat ja tilintarkastajat. Lisäksi on osakeyhtiön omistajalla intressi ja valta valvoa yhtiön toimintaa. Käytännössä jos muu ei auta omistaja saattaa joutua vaihtamaan hallituksen ja/tai toimitusjohtajan
Kaupungnvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin kaupunginhallituksen ja muun hallinnon yläpuolella. Kaupunginvaltuusto on asettanut avukseen tarkastuslautakunnan valvomaan päätöstensä toteuttamista kaupunginhallituksen, lautakuntien ja muun hallinnon toimesta.. Tarkastuslautakunnan asema kaupunginvaltuutettujen tukena myös kaupunginhallituksen valvonnassa näyttää olevan joillekin uusi asia.
Kaupunginvaltuusto on delegoinut toimivaltaa kaupunginhallitukselle ja sallinut sen delegoimisen edelleen organisaation alemmille portaille.Tämä on saanut monet virkamiehet luulemaan, ettei heidän tarvitse ottaa tosissaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Espoossa kaupunginvaltuuston tulee ottaa takaisin itselleen sitä valtaa jota kaupungin osakeyhtiöt käyttävät. Delegoinnin peruuttaminen ei ole vaikeaa jos kaupunginvaltuuston enemmistö niin päättää.
Maanantaina 31.10. 2016 Espoon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan yksimielisesti pyytää tarkastulautakuntaa käynnistämään ertyistilintarkastuksen (=erityisselvityksen) länsimetron päätöksenteon ja valvonnan ongelmista.. Esityksen teki sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Hellström Mutta puheenvuoroista päätellen koko valtuusto on päätöksen takana. Päätös osoittaa, että valtuusto haluaa kertakaikkiaan saada selvyyden ongelmista niin, että metrojunat saadaan pian liikenteeseen.
Lopuksi totesin puheenvvuorossani että on valitettavaa, että metrofiasko on langettanut pahan leiman metron päälle. Sanoin, että metro on tosiasiassa tehokas ja välttämätön joukkoliikenneväline Espoossa. Metron varaan voimme rakentaa uusia kaupunginosia Espooseen, joissa ihimset voivat liikkua turvallisesti, nopeasti, energiataloudellisesti ja nykyistä vähäisemmin päästöin vaikka asukasluku kasvaa..
Toimitusjohtaja Jarkko Rahkonen,
Espoon sos.dem. valtuustoryhmän jäsen, varavaltuutettu