torstai 27. maaliskuuta 2014

Pia Viitanen ja Krista Kiuru kykenevät hyvin hoitamaan myös Arhinmäen ja Kyllösen jättämät tehtävävät


Alla oleva on julkaistu Demokraatti-lehdessä 02.04. ilman kahta viimeistä kappaletta ja lehden otsikolla.

Pia Viitanen ja Krista Kiuru kykenevät hyvin hoitamaan myös Arhinmäen ja Kyllösen jättämät tehtävät

Vasemmistoliiton kahden ministerin lähtö Kataisen hallituksesta vaatii uudelleen järjestelyjä. Normaali ja aiemmin yleinen käytäntö olisi nimttää kaksi uutta henkilöä Kataisen hallitukseen ministerin tehtäviin.. Nyt on käytettävissä toinen ja hallituksen toiminnan kannalta tehokas ratkaisu. Liikenneministeriössä on nyt myös toinen ministeri: asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Hän tuntee ministeriön hallinnon ja myös nykyisen liikenneministerin tehtävät paremmin kuin joku ulkoa tuleva uusi henkilö. Lisäksi asunto- ja kaavoitusasiohin liittyy läheisesti suuri osa liikenneministerin tehtäväalueesta. Samoin ilmatieteenlaitoksen tehtävät ja suuri osa ministeriön alisten muidenkin virastojen ja laitosten asioista myös ymp'ristöasioihin.

Valtioneuvoston sivulta on helppo tarkistaa edellä esitetty. Olen itse ollut liikennemisterin erityisavustajana sekä vuosia sen alaisten kolmen suurimman liikelaitoksen tehtävissä ja samalla liikenneministeriön ja sen päälliköiden kanssa tekemisissä joten tiedän mistä kirjoitan. Toisaalta. asunto- ja kaavoitusasioden hodossa on saavutettavissa taloudellista hyöyä, synergiaa, kun niitä johdetaan personaaliunionissa liikenneasioiden kanssa.. Lisäksi Pia Viitasella on eduskuntatyöstä erinomainen CV asunto-, viestintä- ja liikenneministerin tehtäviin.
Vastaavasti opetusministeri Krista Kiuru tuntee hyvin ministeriönsä ne tehtävät jotka kuuluivat Paavo Arhinmäelle. Krista Kiuru voisi hyvin hoitaa tämän laajemman tehtävpiirin kulttuuri- ja opetusnministerössä samoilla perusteilla kuin Pia Viitanen, niitä tässä toistamatta.

Ongelmana on Kataisen hallituksen ideolgiset voimasuhteet joita media ja jotkut muutkin ovat pitäneet esillä. Kun hallitus ei ole yleensä äänestänyt se osoittaa että ideologia on jäänyt taustalle. Jos halutaan että vasemmiston – siis sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton - yhteinen äänimäärä säilyisi teoreettisen äänestyksen varalta niin ratkaisuna olisi antaa Pialle ja Kristalle kaksi ääntä. Kyllä he käyttäisivät äänimääräänsa vastuullisesti koko hallituksen kannalta.

Lopuksi edellä ehdotettu on erinoaminen vastaus niile jotka ovat vaatineet ministerien lukumäärän vähentämistä. Tämä olisi nyt mahdollista ja samalla Kataisen hallituksen tehokkuus ja tuloksellinen toiminta lisääntyisi entisestään

Jarkko Rahkonen Espoo

jarkkorahkosenblogi.blogspot.com